08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

VidgaVyerna

2012-04-26

Missa inte Psy­ko­te­ra­pi­Mäs­san 10 — 12 maj
Ungavuxna finns på plats med mon­ter alla dagarna.
Karin kom­mer på lör­da­gen pre­sen­tera boken Limbo som hon skri­vit till­sam­mans med Helene Lum­holdt.
Träffa oss i mon­tern, ställ frå­gor och få svar!

 

Visa alla nyheter