08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

När du har positiva upplevelser har du sällan något starkt behov av att förstå varför. Varför du tänker, känner och handlar som du gör. Men när du inte mår bra undrar du desto mer. Om du inte har någon att undra tillsammans med ökar risken att du skapar teorier som inte är bra för din självkänsla. Teorier som går ut på att det är något konstigt eller fel med det du tänker, känner och gör. Teorierna skänker dock en viss känsla av förståelse. Kanske tryggare än att inte ha någon teori alls. Psykoterapeutiska samtal hjälper dig att hitta alternativa eller komplementerande teorier till dem du redan har. Teorier som skänker en bredare och mer nyanserad förståelse av dig själv och dina relationer till andra. Teorier som följdaktligen inte är lika självanklagande.

Dela artikeln med andra!