08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Vi lever i ett stressat samhälle. Många sover dåligt på grund av stress eller andra  anledningar.

Under perioden ung vuxen är sömnen viktig för att kunna fungera fullt ut som man vill. Hindren för god sömn är vanliga under denna period av livet. Ca en tredje del av ungdomar inom gymnasieskolan har svårt att somna, lika stor andel talar om att de har dålig sömn under natten. Många beskriver att de är trötta under dagtid. Det är stessande och svårt att inte få sova tillräckligt mycket eller att sova för mycket.

Vad är då normal sömn? Det finns många svar på den frågan. De flesta är överens om att det är att kunna sova när man vill somna. Sedan att vakna och känna sig utvilad.

Ibland kan man behöva hjälp att hitta strategier för att hitta sin sömnrytm. Att undersöka vad som styr min dygnsrytm.

Dela artikeln med andra!