08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Ann-Sofie Rossi

Vad vill jag egentligen??

Kommentera

Vad vill jag göra? Vad vill jag bli? Vad borde jag vilja? Vad borde jag göra? Vad ska jag välja? Vad borde jag välja? Vad vore rätt? Vad tyc­ker andra? Vad kan jag? Frå­gorna är många och sva­ren svåra och få. För vad vill jag egent­li­gen??!! Hur vet man det när man är ung och mest har gått i sko­lan? Utbu­det... Läs mer

Av Ann-Sofie Rossi den 2013-11-04

Här kommer hösten.…

Kommentera

Som­ma­ren lider mot sitt slut… snart bör­jar all­va­ret igen.… För många är hös­ten regn (idag bok­stav­li­gen), mör­ker, var­dag och tristess. Jag gil­lar hösten! I som­ma­ren lig­ger så många för­vänt­ningar; man ska vara “på topp”, man ska göra massa kul saker och man ska vara lyck­lig. Ganska pres­sat och svårt att leva upp till för många. På hös­ten är det är okey att... Läs mer

Av Ann-Sofie Rossi den 2013-08-09