08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Maria Edlund

Livet i familjen

Jesper Juul inspirerade på Söder

Kommentera

Jesper Juul inspi­re­rade på söder Ett full­satt mötes­rum. Fullt av för­vän­tan. I tors­dags talade den danske tera­peu­ten Jesper Juul på Bou­le­vard­te­a­tern. Man­nen bakom stor­säl­ja­ren “Ditt kom­pe­tenta barn” var på väg in på sce­nen. För många i publi­ken var det ett kärt åter­se­ende, de flesta hade lyss­nat till Jesper Juul förut och läst minst en av hans böc­ker. Hans tan­kar har inspi­re­rat... Läs mer

Av Maria Edlund den 2011-10-10

TAGGAR: , .