08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Susanne Sahlberg

Nytt erbjudande om psykoanalys.

Kommentera

För dig som är över 20 år kan unga vuxna mot­tag­ningen nu erbjuda dig psy­ko­a­na­lys till redu­ce­rad kost­nad hos en av våra legi­ti­me­rade psy­ko­te­ra­peu­ter som vida­re­ut­bil­dar sig till psykoanalytiker. Du kan söka psy­ko­a­na­lys av samma skäl som psy­ko­te­rapi, men pro­ces­sen i psy­ko­a­na­lys inten­si­fie­ras av att fre­kven­sen är 4–5 gånger i vec­kan under tre år eller längre. Det bör­jar med en... Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2018-11-12

Visa äldre blogginlägg »

Tonårsförälder? Intressant föreläsning 14 november.

Kommentera

Den 14 novem­ber arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till alla ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre kon­takt med din tonåring. Plats: SAPU. Bränn­kyr­ka­ga­tan 76, Stockholm. Tid: kl. 18.00–19.30. Kaffe och fralla ser­ve­ras kl. 17.30 Pris: 250 kr. Sista anmäl­nings­dag 9... Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2018-09-20

Visa äldre blogginlägg »

Tonårsförälder? Föreläsning 14 november

Kommentera

Den 14 novem­ber arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till alla ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre kon­takt med din tonåring. Plats: SAPU. Bränn­kyr­ka­ga­tan 76, Stockholm. Tid: kl. 18.00–19.30. Kaffe och fralla ser­ve­ras kl. 17.30 Pris: 250 kr. Sista anmäl­nings­dag 9... Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2018-09-20

Visa äldre blogginlägg » Visa äldre blogginlägg » Visa äldre blogginlägg »