08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Susanne Sahlberg

Mottagningen är stängd för nya förfrågningar from 1 juli tom 4 augusti.

Kommentera

Vi lyssnar av telefonmeddelanden och läser e-post måndag den 5 augusti när vi öppnar mottagningen igen. Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2019-06-05

Visa äldre blogginlägg »

Prisförändringar from 1 juli.

Kommentera

From 1 juli höjer vi våra priser. Det nya priset hittar du under våra respektive tjänster. Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2019-06-05

Visa äldre blogginlägg »

Vi byter IT-leverantör.

Kommentera

Om mejlen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt under en period, kontakta oss på telefon 08-640 41 30. Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2019-03-20

Visa äldre blogginlägg »

Positivt resultat i utvärdering av projekt med Studenthälsan.

Kommentera

Ungavuxna mottagningen har i ett projekt med Studenthälsan bedrivit korttidsterapi om 12 samtal med 35 klienter. Klienterna fick fylla i ett självskattningsformulär vid start av terapi och vid avslutad terapi. Utvärderingen visar att klienterna efter avslutad terapi upplevde sig förbättrade på alla områden som utvärderades; välbefinnande, symtom, fungerande, riskbeteende. Klienterna fick även beskriva hur nöjda de varit med den psykoterapeutiska... Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2019-02-21

Visa äldre blogginlägg »

Mottagningen är öppen.

Kommentera

Välkommen att kontakta oss. Läs mer

Av Susanne Sahlberg den 2019-01-07

Visa äldre blogginlägg »