08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Medel­klas­sen för just nu en dis­kus­sion om fat­tig­dom i Sve­rige. Vissa vill inte kän­nas vid den, andra hän­vi­sar till sta­tistik. En röst säger att den är mate­ri­ellt mät­bar, en annan hän­vi­sar till käns­lan och upp­le­vel­sen. Kristian Lund­berg fick nyli­gen pris för sin snaste bok; “Och allt skall bara kär­lek”. En fri­stående fort­sätt­ning på den fan­tas­tiska  boken, Yar­den. Som hand­lar om en timan­stäld i Malmö hamn. Där får man inblick i hur män­ni­skor ochså har det i Sverige.

 

Dela arti­keln med andra!