08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Dine armer var all­tid åpne når jeg trengte en klem.
Ditt hjerte for­sto når jeg trengte en venn.
Dine milde øyne var strenge når jeg trengte å lære.
Din styrke og kjær­lig­het har ledet meg
og gitt meg vinger så jeg kan fly

Jag fick denna fina från en vän som är larare.Tyvärr vet hon inte vem som är dess skapare.

Dela arti­keln med andra!