08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Jag var på en existentiell konferens i Grekland. Långt i från diagnoser, symtom och sjukdom ägnade vi dagar åt att diskutera livet i stt större pespektiv. Inte för att olika symtom är oviktiga utan att vi är mer än våra symtom. Vi bär alla frågor inom oss som är viktiga att förhålla sig till; vem är jag, vad vill jag, hur lever jag eller varför lever jag inte som jag vill. Detta stämmer så bra överens med de unga jag möter på mottagningen. Man vill få bukt med sig själv och sina relationer, man vill känna lust till livet och undrar ofta vad som saknas. Att förstå ens sammanhang är ett sätt att kunna komma vidare i livet.

Dela artikeln med andra!