08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Existentiellt synsätt

2013-09-13

Hem­kom­men från kon­fe­rens i Gre­kland. Har mött tera­peu­ter från Gre­kland, Eng­land, Indien och Tur­kiet. Lyss­nat och tagit del i före­läs­ningar och works­hops uti­från ett exi­sten­ti­ellt tän­kande. Vem är jag? Vad vill jag? Livet och döden? Hur vill jag leva mitt liv?

 

Visa alla nyheter