08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

This is Eng­land”. Fil­men har några år på nac­ken, men jag såd den på TV härom­da­gen. Det är nog bara Eng­land som kan göra sådana fil­mer. Kolo­ni­al­mak­ten som käm­par för att behålla Falklandsö­arna, indu­stri­na­tio­nen som ska­pat stora inhemska klass­klyf­ter och där mot­sätt­ning­arna lever kvar. Fil­men hand­lar om en grupp ung­do­mar och ine­hål­ler så starka käns­lor av kär­lek, hat och våld. Kan verk­li­gen rommenderas.

 

Dela arti­keln med andra!