08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Föreläsning 18 april.

2018-04-17

Vår före­läs­ning om “Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar” ställs in den 18/4. Vi pla­ne­rar att arran­gera denna före­läs­ning i bör­jan av hös­ten. Håll utkik efter information!

 

 

Visa alla nyheter