08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

GDPR/integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I integritetspolicyn kan du också läsa vart du ska vända dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.