08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Hbt

2013-08-08

Sedan något år är vi Hbt-certifierade och tar emot unga vuxna med hbt– rela­te­rad pro­ble­ma­tik. För sam­tal, råd­giv­ning eller längre psy­ko­te­ra­peu­tisk kon­takt. Enskilt, i par eller grupp

 

Visa alla nyheter