08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Det kändes så rätt när jag hörde Den nyazeeländska forskaren John Hattie uttrycka vad läraren bör lägga fokus på. Nämligen skolans och lärarens inverkan på eleven och hur kan läraren påverka eleven. För det är just hur läraren kan påverka eleven som är det viktiga. Att få eleven att bli intresserad och sen veta hur det väckta intressset sen skall uppmuntras och stimuleras. Metoder i all ära, men till sist skall ändå relationen stå i centrum. Han menar också att ett för stort fokus ligger på kunskapsmätning.

Dela artikeln med andra!