08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Intervjuer för radio!

2012-03-14

Denna vecka har Ungavuxna träf­fat två jour­na­lis­ter som velat inter­vjua oss uti­från två vik­tiga frå­ge­ställ­ningar. En jour­na­list kom från radio Vega(den svensk­språ­kiga finska radiokanalen)och den andre från P1. Vi åter­kom­mer med info då vi vet när pro­gram­men sänds.

 

Visa alla nyheter