08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Du känner dig ledsen men du är inte ledsen.

Du känner dig arg men du är inte arg.

Du känner dig svag men du är inte svag

Du känner dig dum men du är inte dum.

 

Känslor är något vi strävar efter att känna. Känslor är något vi undviker och bekämpar. Känslor är verkliga, de verkligen känns. Men känslor är inte ting, substantiv, som berättar vilka vi är. Känslor är något som pågår, verb, som berättar vad vi upplever. Du är inte din känsla. Om du påminner dig själv om det ibland så kanske (jag sa kanske) du inte känner dig lika rädd för känslor. Du kanske istället känner dig nyfiken, ”Jaha, nu kommer en känsla igen, vilken är den och vad vill den säga mig?”

Dela artikeln med andra!