08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Komvux är viktigt

En ungdom känner sig så utanför det sociala umgänget i skolan att det är en plåga varje dag. Någon annan är helt enkelt omotiverad av att plugga. Ytterligare en annan har det så jobbigt i livet att skolan bra blir en börda…. Ett utbygt och starkt komvux möjliggör alternativet att ”hoppa av” gymnasiet. För vetskapen om att kunna återuppta nedlagda projekt minskar stress och tankar om misslyckande.

Dela artikeln med andra!