08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Tele­fon

Du når oss på 08–640 41 30 eller 070–746 38 10. Sva­rar vi inte går det bra att lämna ett med­de­lande – vi ringer upp så fort vi kan. Det går även bra att mejla till info@ungavuxna.se eller använda for­mu­lä­ret nedan så åter­kom­mer vi till dig.

Vi lyss­nar av tele­fon och läser mail var­da­gar kl. 9–17.

Här hit­tar du vår integri­tets­po­licy.

 

 

cforms con­tact form by delicious:days

Med­ar­be­tare

Maria Edlund
Maria Edlund

Verk­sam­hets­chef
/Leg. psy­ko­te­ra­peut

Linnea Malmström
Lin­nea Malmström

Sam­ord­nare Ungavuxna
/Leg. psy­ko­te­ra­peut

Ulf Petersson
Ulf Peters­son

Leg. psy­ko­te­ra­peut

Börje Forsell
Börje For­sell

Leg. psy­ko­te­ra­peut

Jenny Sjöström Svebeck
Jenny Sjö­ström Svebeck

Leg. psy­ko­te­ra­peut
/handledare

Hitta hit