08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Som­ma­ren lider mot sitt slut… snart bör­jar all­va­ret igen.…

För många är hös­ten regn (idag bok­stav­li­gen), mör­ker, var­dag och tristess.

Jag gil­lar hösten!

I som­ma­ren lig­ger så många för­vänt­ningar; man ska vara “på topp”, man ska göra massa kul saker och man ska vara lyck­lig. Ganska pres­sat och svårt att leva upp till för många.

På hös­ten är det är okey att vara lite trå­kig. Man behö­ver inte hitta på saker att göra hela tiden och man behö­ver hel­ler inte känna sig ensam om man inte har något att göra eller någon att hitta på något med en dag. Det kan vara skönt att få lite struk­tur på var­da­gen igen; komma igång med stu­di­erna, börja jobba eller söka jobb, ta sig tid att fun­dera över vad man egent­li­gen vill göra, vad som är vik­tigt för en och vad man behö­ver för att må bra.

På hös­ten är det ok att börja ta hand om sig själv igen.

 

Dela arti­keln med andra!