08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Väldigt många möjligheter till aktiviteter med positiva här-och-nu upplevelser. Lätta att starta upp och svåra att avsluta.

Många möjligheter till aktiviteter med positiva då-och-sedan upplevelser. Svåra att starta upp och lätta att avbryta.

Konsten att hitta en balans mellan dessa.  Ett ämne i sig.

Vissa orubbliga förutsättningar gäller. Dygnet har 24 timmar, varken mer eller mindre. Våra kroppar har en biologisk klocka, vi mår bäst att sova när det är mörkt och vara vaken när det är ljust.

Dela artikeln med andra!