08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Från bloggen

Tid för eftertanke
Ungavuxna

Nyheter

Tonårsförälder? Intressant föreläsning 14 november.

2018-09-20

Den 14 novem­ber arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till alla ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre... Läs mer

Föreläsning 18 april.

2018-04-17

Vår före­läs­ning om “Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar” ställs in den 18/4. Vi pla­ne­rar att arran­gera denna före­läs­ning i bör­jan av hös­ten. Håll utkik efter information!   Läs mer

Tonårsförälder? Föreläsning 18 april.

2018-03-20

Den 18 april arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre... Läs mer

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

2018-03-16

UR spe­lade in sju av före­läs­ning­arna på UngaVuxna-dagarna 2018. Läs mer

Positivt resultat i utvärdering av projekt med Studenthälsan.

2018-02-02

ungavuxna mot­tag­ningen har i ett pro­jekt med Stu­dent­häl­san bedri­vit kort­tidste­rapi om 12 sam­tal med 35 kli­en­ter. Kli­en­terna fick fylla i ett själv­skatt­nings­for­mu­lär vid start av terapi och vid avslu­tad terapi. Utvär­de­ringen visar att kli­en­terna efter avslu­tad terapi upp­levde... Läs mer