08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Från bloggen

Tid för eftertanke
Ungavuxna

Nyheter

Nytt erbjudande om psykoanalys.

2018-11-12

För dig som är över 20 år kan unga vuxna mot­tag­ningen nu erbjuda dig psy­ko­a­na­lys till redu­ce­rad kost­nad hos en av våra legi­ti­me­rade psy­ko­te­ra­peu­ter som vida­re­ut­bil­dar sig till psykoanalytiker. Du kan söka psy­ko­a­na­lys av samma skäl som psy­ko­te­rapi,... Läs mer

Tonårsförälder? Intressant föreläsning 14 november.

2018-09-20

Den 14 novem­ber arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till alla ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre... Läs mer

Föreläsning 18 april.

2018-04-17

Vår före­läs­ning om “Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar” ställs in den 18/4. Vi pla­ne­rar att arran­gera denna före­läs­ning i bör­jan av hös­ten. Håll utkik efter information!   Läs mer

Tonårsförälder? Föreläsning 18 april.

2018-03-20

Den 18 april arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre... Läs mer

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

2018-03-16

UR spe­lade in sju av före­läs­ning­arna på UngaVuxna-dagarna 2018. Läs mer