08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Positivt resultat i utvärdering av projekt med Studenthälsan.

2018-02-02

ungavuxna mottagningen har i ett projekt med Studenthälsan bedrivit korttidsterapi om 12 samtal med 35 klienter. Klienterna fick fylla i ett självskattningsformulär vid start av terapi och vid avslutad terapi.

Utvärderingen visar att klienterna efter avslutad terapi upplevde sig förbättrade på alla områden som utvärderades; välbefinnande, symtom, fungerande, riskbeteende.

Klienterna fick även beskriva hur nöjda de varit med den psykoterapeutiska kontakten och det visade sig att de var mer nöjda än genomsnittet för klienter som gått i psykoterapi.

Vi gläder oss åt resultatet i detta projekt då det visar att vår behandling är effektiv och våra klienter är nöjda med psykoterapin.

 

 

Visa alla nyheter