08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Senaste sta­tisti­ken visar att poj­karna hal­kar efter flic­korna. Så har det sett ut en tid. Att allt fler poj­kar får allt sämre betyg. Hur kan vi för­stå detta? Vad säger alla pap­por om det?

 

Dela arti­keln med andra!