08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

I vilken omfattning vågar vi prata om liv och död, tankar om livet är värt att leva, tankar om att ta livet av sig? Enligt suicidforskningen tyder mycket på att tabuet kring suicidalitet präglar oss fortfarande. Vilket resulterar i att den suicidala patienten lämnas ensam med sina suicidtankar. Utgångspunkten med suicidprevension är att som behandlare nå fram till patienten, dvs kunna öppna upp och prata om de, kanske tvångsmässiga tankar om suicid som pågått i många år. För att förbli ensam med dåligt mående, negativa tankar och destruktiva lösningar är mycket farligt.

Dela artikeln med andra!