08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: arbete

Finns det plats för ungdomar på arbetsmarknaden?

Kommentera

Press och media lyf­ter mest fram Juholts till­kor­ta­kom­man­den och finans­mi­nis­ter Borgs bril­jans. “Vi har ord­ning på finan­serna för vi sat­sar på arbets­lin­jen” hörs gång på gån. Det låter bra, men var­för är det så tyst om ung­do­mar­nas situ­a­tion på arbets­mark­na­den. Den är ju kata­stro­fal. I mor­gon före­lä­ser jag och Anna-Clara om grupp­te­rapi på “ungavux­na­da­garna”.- Tänk vad många ung­do­mar jag träf­fat som står utan­för arbets­mark­na­den, coach-system odyl. Vi måste hjäl­pas åt att... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-01-19

TAGGAR: .