08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: existentiell

Existentiell konferens

Kommentera

Jag var på en exi­sten­ti­ell kon­fe­rens i Gre­kland. Långt i från dia­gno­ser, sym­tom och sjuk­dom ägnade vi dagar åt att dis­ku­tera livet i stt större pespek­tiv. Inte för att olika sym­tom är ovik­tiga utan att vi är mer än våra sym­tom. Vi bär alla frå­gor inom oss som är vik­tiga att för­hålla sig till; vem är jag, vad vill jag, hur... Läs mer

Av Ungavuxna den 2013-09-27

TAGGAR: .