08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: jul

Julen…

Kommentera

Julen kan vara en tid man läng­tar efter;  ledig­het, pre­sen­ter, tid för umgänge etc. För­vänt­ningar om att ha det bra, eller få det bättre med varandra kan krocka med nega­tiva erfa­ren­he­ter av hur man ibland mår just under denna helg. Kanske borde man för­be­reda sig lite mer, genom att prata med varandra om hur var och en vill ha det under denna helg. ett... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-12-17

TAGGAR: .