08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Känslor

KÄNSLOR

Kommentera

Du kän­ner dig led­sen men du är inte ledsen. Du kän­ner dig arg men du är inte arg. Du kän­ner dig svag men du är inte svag Du kän­ner dig dum men du är inte dum.   Käns­lor är något vi strä­var efter att känna. Käns­lor är något vi und­vi­ker och bekäm­par. Käns­lor är verk­liga, de verk­li­gen känns. Men käns­lor är inte ting,... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-04-04

TAGGAR: .