08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: komvux

Komvux är viktigt

Kommentera

Komvux är viktigt En ungdom känner sig så utanför det sociala umgänget i skolan att det är en plåga varje dag. Någon annan är helt enkelt omotiverad av att plugga. Ytterligare en annan har det så jobbigt i livet att skolan bra blir en börda…. Ett utbygt och starkt komvux möjliggör alternativet att ”hoppa av” gymnasiet. För vetskapen om att kunna återuppta... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-02-01

TAGGAR: .