08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: lyckad

Ungdomar dras in i skolreklam

Kommentera

skol­re­klam På reklm­bil­der i T-banan och i radio eller pres­sen syns de; de leende ung­do­marna som säger att just vår skola är den bästa, här är alla lärare bra och vi lär oss så myc­ket etc. Vill vi att våra barn skall vara så indragna i denna värld av sko­lans ragg­ning av nya ele­ver? Den leende ung­do­men sym­bo­li­se­rar en illus­sion av ett para­dis (skol­pa­ra­dis) där allt är bra. Allt... Läs mer

Av Ungavuxna den 2011-11-24

TAGGAR: , .