08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Nuet och framtiden

NUET OCH FRAMTIDEN

Kommentera

Väldigt många möjligheter till aktiviteter med positiva här-och-nu upplevelser. Lätta att starta upp och svåra att avsluta. Många möjligheter till aktiviteter med positiva då-och-sedan upplevelser. Svåra att starta upp och lätta att avbryta. Konsten att hitta en balans mellan dessa.  Ett ämne i sig. Vissa orubbliga förutsättningar gäller. Dygnet har 24 timmar, varken mer eller mindre. Våra kroppar har en... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-08-15

TAGGAR: .