08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: psykoterapi

Andra perspektiv

Kommentera

När du har posi­tiva upp­le­vel­ser har du säl­lan något starkt behov av att för­stå var­för. Var­för du tän­ker, kän­ner och hand­lar som du gör. Men när du inte mår bra und­rar du desto mer. Om du inte har någon att undra till­sam­mans med ökar ris­ken att du ska­par teo­rier som inte är bra för din själv­känsla. Teo­rier som går ut på att det är något kons­tigt eller fel med det... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-11-21

TAGGAR: .

Livet har sina goda stunder

Kommentera

Tryck på play och ge dej själv någon minut för efter­tanke. Dela arti­keln med andra! Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-02-10

TAGGAR: , .