08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: sexuella övergrepp

Våld och sexuella övergrepp

Kommentera

Våld och sexuella övergrepp Olof Risberg föreläste  på Kricas frukostseminarie,  Boulevardteatern. Det var en stor publik, som vågade ställa frågor och kommentera under föreläsningenss gång. Olof är en trevlig kille som vill ha kontakt med publiken och få igång diskussioner. Och han förmedlade eyy behovet av mer almänna diskussioner kring; utvecklingsstörda el funktionshindrade och sexualitet. inte minst pga att i många fall av sexuella övergrepp... Läs mer

Av Ungavuxna den 2011-12-02

TAGGAR: .