08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: skola

skola.…

Kommentera

Senaste sta­tisti­ken visar att poj­karna hal­kar efter flic­korna. Så har det sett ut en tid. Att allt fler poj­kar får allt sämre betyg. Hur kan vi för­stå detta? Vad säger alla pap­por om det?   Dela arti­keln med andra! Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-11-16

TAGGAR: .

Ungdomar dras in i skolreklam

Kommentera

skol­re­klam På reklm­bil­der i T-banan och i radio eller pres­sen syns de; de leende ung­do­marna som säger att just vår skola är den bästa, här är alla lärare bra och vi lär oss så myc­ket etc. Vill vi att våra barn skall vara så indragna i denna värld av sko­lans ragg­ning av nya ele­ver? Den leende ung­do­men sym­bo­li­se­rar en illus­sion av ett para­dis (skol­pa­ra­dis) där allt är bra. Allt... Läs mer

Av Ungavuxna den 2011-11-24

TAGGAR: , .