08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: skolan

Hur jobbar en bra lärare?

Kommentera

Det kändes så rätt när jag hörde Den nyazeeländska forskaren John Hattie uttrycka vad läraren bör lägga fokus på. Nämligen skolans och lärarens inverkan på eleven och hur kan läraren påverka eleven. För det är just hur läraren kan påverka eleven som är det viktiga. Att få eleven att bli intresserad och sen veta hur det väckta intressset sen skall uppmuntras... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-02-23

TAGGAR: .