08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: social kompetens

varför gruppterapi?

Kommentera

Jag kän­ner mig ensam. Visst har jag några rela­tio­ner som är vik­tiga, men ändå får jag inte till någon för­djup­ning. Vågar inte ta för mig och komma fram med mig själv. Kän­ner mig ofta utan­för och blir sna­rare kri­tisk till hur jag är när jag är med andra. Alla dessa nega­tiva tan­kar om hur jag beter mig, hur jag ser... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-06-13

TAGGAR: , .