08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Snart jul, för vissa inne­bär det mer ledig tid, för andra lika myc­ket ledig tid som innan. Några läng­tar till jul, andra inte, men julen är nog för de flesta en käns­lo­lad­dad tid. I bland får jag för mig av alla mina möten med unga män­ni­skor att det ägnas allt för lite tid åt dag­dröm­meri och efter­tanke. Om det hand­lar om att komma på vad man vill jobba med, vil­ken skola man vill gå, eller blott vad man ska göra mor­go­nen därpå så behö­ver man gå in i sig själv emel­lanåt. Så julen kan vara en bra tid för att just tänka. Tänka på min­nen från när man var liten, min­nas de som dött, fun­dera på sin rela­tion till sina för­äld­rar, min­nas kom­pi­sar, kanske någon man var kär i på avstånd, fun­dera på vad som skräm­mer och vad som gör en glad. Och bara låta tan­karna fara i väg, kors och tvärs. En bra gro­grund för att hitta vär­den i livet och sin färdriktning.

Dela arti­keln med andra!