08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Tonårsförälder? Intressant föreläsning 14 november.

2018-09-20

Den 14 novem­ber arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till alla ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre kon­takt med din tonåring.

Plats: SAPU. Bränn­kyr­ka­ga­tan 76, Stockholm.

Tid: kl. 18.00–19.30. Kaffe och fralla ser­ve­ras kl. 17.30

Pris: 250 kr.

Sista anmäl­nings­dag 9 novem­ber via info@ungavuxna.se eller mobil 070–746 38 10

 

Visa alla nyheter