08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Tonårsförälder? Föreläsning 18 april.

2018-03-20

Den 18 april arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre kon­takt med din tonåring.

Plats: Grill­ska huset, Stor­tor­get 3, Gamla stan

Tid: kl. 18.00–19.30. Kaffe och fralla ser­ve­ras kl. 17.30

Pris: 250 kr. Sista anmäl­nings­dag 16 april via event@ungavuxna.se

 

 

Visa alla nyheter