08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Unga vuxna dagarna 25-26 januari

2018-01-17

Krica och ungavuxna mottagningen arrangerar en spännande konferens om psykoterapi med unga 15-25 år. Lyssna på inspirerande talare så som Anna Kåver, Allan Linnér, Åsa Nilsonne, Liria Ortiz, Bo Heljskov Elvén och våra egna psykoterapeuter som föreläser.

 

Visa alla nyheter