08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Unga vuxna dagarna 25–26 januari

2018-01-17

Krica och ungavuxna mot­tag­ningen arran­ge­rar en spän­nande kon­fe­rens om psy­ko­te­rapi med unga 15–25 år. Lyssna på inspi­re­rande talare så som Anna Kåver, Allan Lin­nér, Åsa Nil­sonne, Liria Ortiz, Bo Heljskov Elvén och våra egna psy­ko­te­ra­peu­ter som föreläser.

 

Visa alla nyheter