08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

UngaVuxna-dagarna 2018

2017-02-01

UngaVuxna-dagarna 2018 äger rum i Stock­holm den 25–26 janu­ari 2018 och har fokus på psy­ko­te­ra­peu­tiskt arbete med unga vuxna 15–25.

Ungavuxna är till­sam­mans med Krica arran­gö­rer av UngaVuxna-dagarna.

 

Visa alla nyheter