08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

UngaVuxna-dagarna!

2018-02-02

Tack för läro­rika och intres­santa dagar. Ett spe­ci­ellt tack till mot­tag­ning­ens psy­ko­te­ra­peu­ter som före­läste och vars semi­na­rium hand­lade om;

Psy­ko­te­ra­pi­rum­met som en till­växt­plats för unga på väg” och “Nar­ra­tiv praxis i psy­ko­te­rapi med unga”

 

Visa alla nyheter