08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

skol­re­klam

På reklm­bil­der i T-banan och i radio eller pres­sen syns de; de leende ung­do­marna som säger att just vår skola är den bästa, här är alla lärare bra och vi lär oss så myc­ket etc. Vill vi att våra barn skall vara så indragna i denna värld av sko­lans ragg­ning av nya ele­ver? Den leende ung­do­men sym­bo­li­se­rar en illus­sion av ett para­dis (skol­pa­ra­dis) där allt är bra. Allt fler ung­do­mar får pro­blem när de bör­jar tro att denna illus­sion har med verk­lig­he­ten att göra. Att tro sig kunna  leva upp till illus­sio­ner kan få vem som helst att må dåligt.

Dela arti­keln med andra!