08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Vad vill jag göra? Vad vill jag bli? Vad borde jag vilja? Vad borde jag göra? Vad ska jag välja? Vad borde jag välja? Vad vore rätt? Vad tyc­ker andra? Vad kan jag?

Frå­gorna är många och sva­ren svåra och få.
För vad vill jag egent­li­gen??!! Hur vet man det när man är ung och mest har gått i sko­lan? Utbu­det och infor­ma­tio­nen är oänd­lig. Hur ska jag kunna välja? Hur kan jag veta att det här är rätt för mig? Kan det fin­nas något bättre, roli­gare, intres­san­tare, smar­tare?.….
Det enda man kan göra är att för­söka lyssna till sin egen inre röst, vad vill jag egent­li­gen? Det kan ta tid att komma under­fund med men sva­ret finns. Och det som känns rätt idag kanske inte är det om tio år. Men det bety­der inte att det var fel, det var rätt då men nu är jag redo för något annat.
Man behö­ver inte ha alla sva­ren men man kan behöva hitta sin kompassen.….

Dela arti­keln med andra!