08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

” Vanliga dagar”

De flesta dagar i vårt liv är vanliga dagar. Dagar då vi gör det som förväntas av oss.

Dagar då ingen klappar dig på axeln och talar om hur fantastisk du är. Dagar då ingen annan än du vet vad som händer eller inte händer.

När hösten kommer går vi tillbaka till de vanliga dagarna igen. Det kan vara både skönt och jobbigt.

De vanliga dagarna behövs med sina rutiner och vardag och ibland tristess  för att vi ska kunna uppleva kontrast till frihet och fest.

För i kontrast till vardagen kommer helgen och friheten.

Svårigheten är att hitta balansen mellan vanliga dagar och ovanliga dagar.

Dela artikeln med andra!