08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Familjeterapi

Väl­kom­men med din familj

En fun­ge­rande familj … vad är det? Hur ska alla få plats med sina behov och per­spek­tiv? Sär­skilt i peri­o­der av förändring?

Att mötas hos oss under led­ning av en sam­tals­te­ra­peut kan bidra till stärkta rela­tio­ner och tyd­li­gare för­vänt­ningar och roller.

Ring eller maila oss så berät­tar vi mer.

Kost­nad: 1 700 kr/gång (90 minuter)

Ungavuxna är en pri­vat mot­tag­ning. All behand­ling hos oss är för­e­nad med en kostnad.

Intres­se­rad? Hör av dig på tele­fon 08–640 41 30 eller maila till info@ungavuxna.se