08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Handledning

Jobbar du med unga?

Oavsett bakgrund ger de unga vuxna som kommer till oss uttryck för olika grader av ensamhet, stress, oro och självdestruktivitet. Livsperiodens svårigheter benämns ibland som en ”kvartslivskris”. Symptomen är olika, men gemensamt är ett behov av dialog.

Är du intresserad av att lära dig mer om möten och dialog med unga? Vi delar med oss av våra erfarenheter och metoder genom handledning och utbildning.

Handledning
Handledningens mål är att tillsammans, i grupp, dela erfarenheter och svårigheter kring olika ärenden eller teman. Vi jobbar för att göra tyst kunskap synlig och för att öka antalet medvetna val. Handledningen innebär fokuserad tid och utrymme att dela erfarenheter samt få ny input från både varandra och från handledaren.

Utbildning
Vi kan erbjuda enstaka föreläsningar samt halv- och heldagars utbildningar kring olika teman, till exempel:

  • Anknytningsteorins betydelse i arbete med unga vuxna
  • Vilka frågor är viktiga för unga vuxna?
  • Unga vilsna män/kvinnor

Ramavtal
Vi har ramavtal med Stockholms stads skolor och även med Stockholms läns landsting.

Intresserad? Hör av dig på telefon 08-640 41 30 eller maila till info@ungavuxna.se