08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Vi deltar på konferensen Psykisk (O)hälsa 1–2 februari 2017

2017-02-01

För nionde året i rad görs kon­fe­ren­sen Psy­kisk (O)hälsa Sam­häl­lets Barn & Unga den 1–2 feb­ru­ari 2017. Det är en kon­fe­rens som helt och fullt foku­se­rar på barn och unga som har eller ris­ke­rar att drab­bas av pro­blem till följd av psy­kisk ohälsa.

Besök oss i vår mon­ter så berät­tar vi mer om våra verksamheter.

 

Visa alla nyheter