08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Läser en artikel i bloggen psykodynamiskt.nu som riktar kritik mot hur psykoterapiforskning tolkas, framställs och används kliniskt. I artikeln framhålls att en behandlingsmetod omöjligen kan tänkas fylla alla olika människors behov. Det går inte att hävda att KBT eller psykodynamisk terapi är bättre eller sämre. ”Fokus förläggs på vad som fungerar för de flesta snarare än vad som fungerar för den enskilde individen. Det blir ett slags one size fits all – något som är svårt nog när det kommer till fingervantar och tofflor. Hur blir det inte då i psykoterapin?”  För mej är artikeln är intressant och lyfter perspektiv som överensstämmer med min erfarenhet.

Läs mer på http://psykodynamiskt.nu/?p=2372

Dela artikeln med andra!